Bud #1: Projektet skal være tydeligt

Et gennemtænkt projekt giver færre overraskelser

Hvorfor

Projekt og arbejdsbeskrivelser er aftalen mellem bygherre og murer. Uden en klar aftale kan man nemt komme til at træffe forkerte valg, som kan være ansvarspådragende. Hvis der mangler anvisninger om materialer og udførelse, forsinker det arbejdet og kan føre til alvorlige fejl, som du kan blive holdt ansvarlig for.

Hvordan

Projekt og arbejdsbeskrivelser skal angive alle materialer og kvaliteter på en entydig måde. Tegninger skal vise detaljer i udførelsen så som placering af dilatationsfuger, fugt-spærrer, bindere, konsoller, armering etc.

Når der i projektet henvises til ”alment teknisk fælleseje” såsom Murerhåndbog, byg-erfa blade eller andet, så sørg for at du har disse dokumenter og i den gældende udgave.

Vær især opmærksom på at følgende er beskrevet:

  • Murstenstype og projektets eventuelle krav til deklarerede egenskaber som f.eks. tryk-styrke og eksponeringsklasse
  • Mørteltype og projektets eventuelle krav til styrkeegenskaber, eksponeringsklasse, mv.
  • Alle ståldele og tilbehør som bindere, overliggere, bjælker er specificeret
  • Krav til fugtspærre, herunder specielt om der kræves både murpap og TB render over åb-ninger
  • Placering af dilatationsfuger og binder, herunder evt. binderfri hjørner og armering heraf
  • Krav til forbandt
  • Aftale om prøvefelt/prøvemur

Denne liste er naturligvis ikke udtømmende!!

Ved projektændringer så som materiale ændringer, forlang en vurdering af, om det har betydning for andre forhold. F.eks. kan ændring af mursten have betydning for valg af mørtel, og omvendt.

Generelt: Stop, hvis du er i tvivl og søg hjælp! Det gælder f.eks., hvis murværket sejler eller mørtlen går død. Måske er det de forkerte materialer.

Mere viden & vejledning

Murerhåndbogen anviser i sin helhed de emner, som bør være specificeret eller aftalt i et projekt.