Bud #10: Styr fugten – husk fugtspærren

Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt og lede fugten ud af murværket.

Hvorfor

Fugtspærre og papindlæg sikrer, at vand, som trænger gennem formuren under slag-regn, ledes ud igen uden at skade bygningen.

Mangler fugtspærren, eller er den utæt eller har bagfald, kan det give alvorlige fugtskader, som er dyre at udbedre. Fugten kan ødelægge andre bygningsdele som vinduer, og i værste fald forårsage skimmel og helbredsmæssige gener for beboerne.

Fugtskade pga. manglende endebund i øverste lag sokkelpap. Tilsætningsplade i træ er blevet opfugtet.
Både undersøgelse og udbedring af fugtspærre over vinduer er omfattende og dyrt, da der bl.a. skal laves hul i muren. I dette tilfælde manglede fugtspærren.

Hvordan

Ved soklen skal der altid være 2 lag fugtspærre. Nederste membran er ført ind under bagmuren og beskytter hele muren mod opstigende grundfugt. Øverste membran er ført op ad bagmuren, og leder det vand ud, som kommer gennem formuren ved slagregn.

Over alle vinduer og døre skal der som minimum indlægges murpap og/eller TB-rende. Murpap er den sikreste løsning, og ved vejrligsudsatte høje kompositbjælker bør der være en kombination af murpap og TB-rende. TB – renden placeres typisk højst 2 skifter over åbningen, og murpappet altid over den bærende bjælke.

Fokuspunkter for korrekt udførelse:

  • Pap: Klæb alle samlinger, og udfør endebund og hjørner korrekt
  • Sokkelpap: altid endebund i øverste lag pap ind mod døråbninger
  • TB-render: skal holdes fri for mørtel. Der må ikke laves samlinger
  • Pap og TB render skal lede vandet mindst 15 cm ud i hulmuren, og pappet må ikke lede vandet ned i TB renden. Pap skal derfor føres ud over TB-rende
  • Vær opmærksom på, at sokkelpuds ikke må ”kortslutte” fugtspærre ved sokkel. Sokkelpuds skal derfor afsluttes i en 45 graders vinkel under sokkelpap.
  • Ved særlig udsat murværk klæbes fugtspærren i facademurværket over vindues-åbninger

Fals over vindue med TB rende og mur-pap. Murpap rager 100 mm ud over TB-rendens afslutning.
Snit i sokkel. Underste membran er ført under bagmur, og øverste membran er ført op ad bagmuren. Afslutning af sokkelpuds er udført 45° mod membran.

Mere viden & vejledning