Bud #3: Planlæg arbejdet

Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver plads til samspil mellem alle håndværkere. For lidt tid er den største kilde til fejl.

Hvorfor

Planlægning forebygger tidsspilde, ulykker, skader på allerede udført arbejde og er generelt forudsætningen for en problemfri byggeproces og et godt resultat. Det gælder ikke blot murværk, men alle entrepriser.

Billederne viser eksempler på murværk, som har fået meget vand tidligt under eller efter opførelsen – formentlig vand som er ledt ned over murværket fra taget.

Hvordan

En god og realistisk tidsplan bør lægges i samarbejde med de entrepriser, der kommer før og efter murerarbejdet. Der bør lægges særlig vægt på:

  • Bestilling af materialer. Specielt for mursten er det vigtig at sikre:
    • Farver kan variere en smule fra brænding til brænding, for visse typer. Aftal med leverandør og sørg for samme brænding også til overliggere og bjælker
    • Minutsug kan variere – bed evt. om data for den aktuelle leverance af mursten, og tjek, at minutsuget svarer til det anbefalede fra mørtelleverandøren
  • Koordinering af entrepriser, så eksempelvis tagvand eller afløb ikke ledes ned i hulmuren eller ned over nyopført murværk
  • Aftaler om brug af stilladset, når det anvendes af andre entreprise. Stilladset bør løbende renholdes, for at undgå at murværk bliver ødelagt af snavs fra stilladset.
  • Aftaler omkring afdækning: Hvem har ansvaret for at vedligeholde, og retablere afdækning, som må fjernes for at udføre bl.a. tagarbejder.
  • Planlæg evt. totalinddækning. Det kan være økonomisk fordelagtigt at etablere totalinddækning, efter bagmur er opført – det sparer leje.

Mere viden & vejledning

Der findes for indeværende ikke særskilte værktøjer til planlægning tilgængelige på mur-tag.dk.