Bud #4: Tal med bygherren – afstem forventninger

Vær præcis om, hvordan murværket skal afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, ujævnheder og fuger. Forklar, at det færdige resultat som tommelfingerregel skal bedømmes på afstand. Overvej at dokumentere dit arbejde.

Hvorfor

Bygherren er tilfreds, når det byggede svarer til hans forventninger. Derfor er bygherrens forventninger en vigtig del af murværkets kvalitet. Vær derfor præcis og forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, tolerancer og variationer i murværkets udseende.

Hvordan

Konkrete værktøjer til forventningsafstemning er materialeprøver og udførelse af prøvemur. Man kan også tage ud at se et referenceprojekt sammen.

Vær opmærksom på, at opfattelse af farver på mursten og fuge påvirkes meget af, hvordan de sættes sammen. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilken fugefarve der er på en tavle med stenprøve, prøvemur eller et referenceprojekt. Det kan være en god idé at vise samme sten med 2 forskellige fuger.

Forklar også, at det færdige resultat som tommelfingerregel skal bedømmes på min. 2-3 meters afstand.

Forklar, at visse stentyper kraftigt ændrer udseende, når de er opfugtede: murværk uden udhæng eller med sålbænke i rulleskifte kan give anledning til farveforskelle.

Husk også, at kundens forventninger ikke kun handler om det færdige arbejde, men også gælder processen i form af aftalte tidsfrister og f.eks. oprydning.

Aftaler bør være skriftlige, og noteres i f.eks. byggemødereferater.

En lys mursten med lys fuge
Samme sten med mørk fuge og alternativt forbandt

Mere viden & vejledning

Der findes for indeværende ikke værktøjer til forventningsafstemning, idet Tegl 38 ikke anvendes af branchen.