Bud #5: Miljø og materialer skal passe sammen

Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder.

Hvorfor

Eksponeringsklassen stiller krav til materialerne. Jo højere klasse, jo hårdere belastning af muren. Materialer, som ikke overholder minimumskravene i skemaet, vil nedbrydes. Det kan forårsage alvorlige følgeskader, især hvis ståldele korroderer.

Hvis du ændrer de foreskrevne materialer, påtager du dig ansvaret for holdbarhed.

Hvordan

Eksponeringsklassen skal være fastlagt i projektet. Klassen angives med MX1 til MX5 og fortæller, hvor belastet murværket er af fugt og frost og evt. salte. Materialer skal som minimum være egnede i den aktuelle eksponeringsklasse. Vær opmærksom på, at der ikke altid direkte står en eksponeringsklasse på materialerne.

*) MX3.2: Udsat for kraftig opfugtning, og frost. Huse uden udhæng er typisk MX3.2, og det gælder også for huse i 3 etager eller mere. Facader og gavle som vender mod syd el-ler vest, og ligger uden læ fra andre bygninger, kan også være MX3.2, selvom det er et 1-plans hus med udhæng.

Mere viden & vejledning

Du kan finde en vejledning vedr. eksponeringsklasser her (herunder hvordan de ”oversættes” til de gamle passiv – moderat – aggressiv miljøklasse):

https://www.mur-tag.dk/materialer/murvaerk/eksponeringsklasser/

Murerhåndbogen, detaljer som viser hvor murværket er mest udsat, se side 10 ff:

https://www.mur-tag.dk/fileadmin/user_upload/Editor/filer/Teknik_diverse/MHB16_final.pdf

https://www.mur-tag.dk/udfoerelse/opmuring/vinterforanstaltninger/