Bud #7: Dæk dit murværk af

Beskyt murværket– dæk af til natten

Hvorfor

For meget vand skader murværket. Murværket er særlig følsomt umiddelbart efter op-muring. Det gælder både sommer og vinter. Derfor skal der afdækkes, så vand ikke kan sive ned i hulmuren, ned ad muren eller ind i murværket.

En meget våd fuge kan ikke hærdne. Skaderne kommer med den første frost.

En meget våd fuge kan ikke hærdne. Skaderne kommer med den første frost.

Hvordan

Afdækning skal fastgøres til bagmuren

Når opmuring stopper mellem vinduer, bør afdækning starte over vinduerne

  • Dæk af hver dag ved arbejdstids ophør. Vedligehold blivende afdækninger.

  • Syd- og vestgavle er særligt udsatte.

  • Afled/bortled vand fra tag.

  • Opmuring og fugning skal standses i perioder med kraftig regn (dæk af).

  • Teglsten, mørtel og andre materialer skal afdækkes, og stå hævet over terræn.

  • Stenpaller afdækkes med plasthætter eller lign. ved nedbør og arbejdstid ophør.

  • Koordiner med efterfølgende entrepriser, så der ikke ledes tagvand ned i muren.