Bud #8: Fyld fugerne

Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

Hvorfor

Fyldte studsfuger er en betingelse for at opnå tæt og holdbart murværk. Den glittede fugeoverflade holder på vandet, mens den ru/skrabede udtørrer fugen. En korrekt trykket og afsluttet fuge sikrer lang levetid af fuge og murværk.

Det ser pænt ud men er ikke tæt
Slå studsen..
– så bliver studsfugen fyldt helt!

Hvordan

Den helt sikre måde at få fyldte studsfuger, og god vedhæftning mellem mørtel og mur-sten, er at slå studsen. Fugen skal trykkes og færdiggøres mens mørtlen stadig er plastisk.

Når der opmures og fugen afsluttes i samme arbejdsgang:

  • KC-mørtler bør afsluttes ru. Ved vådmørtler er det et krav – de må IKKE glittes.
  • Ved alle andre mørtler følges leverandørens anvisning om værktøj og overflade finish.

Tørmørtler med luftiblanding og højt cementindhold skal færdiggøres hurtigt.

I nogle tilfælde inden for 5 minutter efter opmuring. I varmt vejr må der muligvis kom-primeres for hvert skifte der mures. Det kan betyde at flere murere må samarbejde om lange flugter.

Værktøj:

  • Til glat fuge: fugejern, kuglejern eller fugeske
  • Til ru fuge (skrabefuge): en tilpasset træpind

Mere viden & vejledning

Vejledningen gælder alene fugefærdiggørelse i forbindelse med opmuring. Den glittede fugeoverflade holder på vandet, mens den ru/skrabede bidrager til en bedre udtørring. Derfor skal ru finish anvendes til KC-mørtler, og glittet til cementrige mørtler, fordi den bidrager til at holde på fugten til cementens hydratisering. Ved omfugninger, hvor den vandmængde, der skal fordampe ud gennem fugen, er minimal, kan alle typer finish anvendes til KC-våd- og tørmørtler.

  • Der skelnes mellem skrabefuge og glittet fuge, dvs. mellem ru eller glat overflade. Det er værktøjer, som bestemmer overfladen.
  • Generelt skal fugefærdiggørelsen udføres iht. producentens anvisninger.

Mere viden om fugtmekanik i murværk:

https://www.mur-tag.dk/materialer/moertel/fuger-i-murvaerk-vejledning/

Tilsyn: kontroller at studsfugen fyldes. Tilsynet bør jævnligt ”slagte” en sten, dvs. fjerne en sten fra det sidst opmurede og kontrollere fugefyldningen (mindst 85%), samt at der ikke er gennemgående revner. Revnerne opstår, hvis murstenene flyttes efter indmuring.

Kontroller desuden, at fugen trykkes på det rigtige tidspunkt, dette kan kun kontrolleres under udførelsen. Se også under ”Dokumentation af udført afbejde”.