Bud #9: Mur rent – og minimer brugen af syre

Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med rent vand eller børste. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på, at ikke alle mursten tåler afsyring.

Hvorfor

Erfaringen viser, at for kraftig og for tidlig afsyring af murværk kan forårsage skader på murværk. Det gælder især for gule, blådæmpede og/eller manganholdige mursten.

Ved afsyring af murværk reagerer saltsyren endvidere med mørtlens kalk og nedbryder den. Fugens levetid nedsættes, og der kan dannes nedbrydningsprodukter, som er fugt-sugende (hygroskopisk), hvorved murværket kan få et fugtigt udseende. Ved for tidlig afsyring risikerer man at trække et slør af opløst mørtel ud over murstenene, som skæm-mer mere end mørtelrester.

Derfor bør det tilstræbes at mure så rent, at afsyring kan udelades. Lidt mørtelrester hist og her behøver ikke at virke skæmmende på en blank mur. Hvor murværket er udsat for vind og vejr, vil mørtelresterne afvaskes med tiden.

Nedbrudt fugeoverflade pga. meget kraftig afsyring.
Afsyring kan forårsage en mørkfarvning af fugerne.

Hvordan

Mur rent og undgå spild. Mørtelrester afrenses med tør skuresvamp og evt. lidt rent vand. Se opmuring, når der ikke skal afsyres.

HVIS det er nødvendigt at foretage afsyring eller rensning, så følg anvisningen for pro-duktet, og vær især opmærksom på:

 • Afsyring/rensning skal foretages på det mest gunstige tidspunkt – typisk 5-24 timer efter opmuringen
 • Rengør først muren for mørtelrester med TØR skuresvamp
 • Ved afsyring, vær især opmærksom på:
  • Anvend færdigblandet syre 1:20
  • Afsyr én gang med skumbræt med tilhørende spand med ruller
  • Skumbrættet skal være opvredet, så der bruges så lidt syre som muligt
  • Skift syren ofte.

Vær opmærksom på, om murstensleverandøren anbefaler en særlig rensemetode eller angiver, at stentypen ikke må afsyres.

Muret rent, men så man kan se der ikke er afsyret
Murværk med meget mørtelspild

Mere viden & vejledning