Fejl i det murede byggeri koster hvert år en kvart milliard kr.

Men de fleste fejl kan undgås, hvis håndværkere, arkitekter og ingeniører overholder 10 enkle bud. Dette site har til formål at udbrede kendskabet til De 10 Bud og dermed minimere antallet af fejl i det murede byggeri. Vil du være med? Så følg missionen og del budskabet om De 10 Bud.

De 10 Bud

Følg i hælene på Gitte K. Nielsen fra Danske Tegl mens hun forsøger at få udryddet fejl i det murede byggeri.

Fejl i det murede byggeri koster hvert år en kvart milliard kr.

Men de fleste fejl kan undgås, hvis håndværkere, arkitekter og ingeniører overholder 10 enkle bud. Dette site har til formål at udbrede kendskabet til De 10 Bud og dermed minimere antallet af fejl i det murede byggeri. Vil du være med? Så følg missionen og del budskabet om De 10 Bud.

Følg i hælene på Gitte K. Nielsen fra Danske Tegl mens hun forsøger at få udryddet fejl i det murede byggeri.

Læs De 10 Bud

1: Projektet skal være tydeligt

Projektet skal være klart og entydigt og indeholde alle løsninger, herunder valgte materialer, sålbænke, skorstene, placering af dilatationsfuger, murværkskonsoller […]

Læs mere

2: Gør murværket til en del af bygværket

Murværket skal tilpasses bygværkets udformning og udtryk. Gennemtænk hvad murværket skal kunne modstå. For eksempel kan bygværk uden tagudhæng eller murværk[…]

Læs mere

3: Planlæg arbejdet

Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver plads til samspil mellem alle håndværkere. For lidt tid er den største kilde til fejl.

Læs mere

4: Tal med bygherren

Vær præcis om, hvordan murværket skal afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, ujævnheder og fuger […]

Læs mere

5: Miljø og materialer skal passe sammen

Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder.

Læs mere

6: Sten og mørtel skal passe sammen

Husk at sikre, at sten og mørtel passer sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

Læs mere

7: Dæk murværket af

Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført murværk skal altid afdækkes mod nedbør og sikres mod frost i de kolde måneder. Det samme gælder materialer, herunder[…]

Læs mere

8: Fyld fugerne

Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

Læs mere

9: Mur rent – og minimer brugen af syre

Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med rent vand eller børste. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på[…]

Læs mere

10: Styr fugten – husk fugtspærren

Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt og lede fugten ud af murværket.

Læs mere