Baggrund for kampagnen De 10 Bud

De 10 Bud er en huskeliste over de ti vigtigste ting, der skal tages med i processen, når der opføres muret byggeri – for at undgå omkostningskrævende fejl. Arkitekter, bygherrer, ingeniører og murere kan bruge listen til at hjælpe hinanden med at undgå fejl og mangler.

Kampagnepartnere

Kampagnen De 10 Bud er blevet til i et tæt samarbejde mellem Dansk Byggeri – Murersektionen, Københavns Murerlaug og Danske Tegl.

Webinarer er sponsoreret af Danske Tegl, Murersektionen i Dansk Industri og Københavns Murerlaug i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Samarbejdet har i første omgang fokuseret på at indsamle information om, hvor fejl i det murede byggeri opstår for at kunne identificere de præcise steder, hvor det er nødvendigt at sætte ind for at komme dyre og tidskrævende fejl til livs. Dernæst har denne grund-research udmøntet sig i en liste på 10 ting – de såkaldte bud – der skal tages højde for gennem hele livscyklussen, når et bygningsværk skal opføres.

De 10 Bud berører således samtlige interessenter relateret til et byggeprojekt. Lige fra den første streg på tegnebrættet til nøglen sættes i døren. Arkitekter, ingeniører, projektledere og udførende håndværkere kan alle relatere til nogle af de udfordringer, som nævnes på listen med bud.