BUD 1

Projektet skal være tydeligt

Projektet skal være klart og entydigt og indeholde alle løsninger, herunder valgte materialer, sålbænke, skorstene, placering af dilatationsfuger, murværkskonsoller […]

Læs mere
BUD 2

Gør murværket til en del af bygværket

Murværket skal tilpasses bygværkets udformning og udtryk. Gennemtænk hvad murværket skal kunne modstå. For eksempel kan bygværk uden tagudhæng eller murværk[…]

Læs mere
BUD 3

Planlæg arbejdet

Arbejd med realistiske tidsplaner, der giver plads til samspil mellem alle håndværkere. For lidt tid er den største kilde til fejl.

Læs mere
BUD 4

Tal med bygherren

Vær præcis om, hvordan murværket skal afleveres og se ud. Forklar, hvad bygherren kan forvente af farveforskelle, ujævnheder og fuger […]

Læs mere
BUD 5

Miljø og materialer skal passe sammen

Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder.

Læs mere
BUD 6

Sten og mørtel skal passe sammen

Husk at sikre, at sten og mørtel passer sammen. Vær opmærksom på, at de enkelte mursten og mørtler har forskellige egenskaber.

Læs mere
BUD 7

Dæk murværket af

Forlad aldrig dit arbejde ubeskyttet. Nyopført murværk skal altid afdækkes mod nedbør og sikres mod frost i de kolde måneder. Det samme gælder materialer, herunder[…]

Læs mere
BUD 8

Fyld fugerne

Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

Læs mere
BUD 9

Mur rent – og minimer brugen af syre

Mur rent og undgå så vidt muligt afsyring. Rengør murværket med rent vand eller børste. Bruger du alligevel syre, så følg anvisningen og vær opmærksom på[…]

Læs mere
BUD 10

Styr fugten – husk fugtspærren

Husk altid din fugtspærre. Både ved soklen og over alle åbninger. Fugtspærren skal være tæt og lede fugten ud af murværket.

Læs mere