BUD #5: Miljø og materialer skal passe sammen

Husk, at sten og mørtel skal passe til det miljø, I bygger i. Kystnære områder er i en højere eksponeringsklasse og stiller andre krav til materialer end fx i byområder.

Download video

Instruktioner

Her kan du læse en detaljeret beskrivelse af Bud #5 og de ting der skal tages højde for i det daglige arbejde for at undgå fejl.

Læs detaljerede instruktioner