BUD #8: Fyld fugerne

Vær omhyggelig med fugerne. De skal være fyldte og bearbejdes, mens de stadig er plastiske.

Instruktioner

Her kan du læse en detaljeret beskrivelse af Bud #8 og de ting der skal tages højde for i det daglige arbejde for at undgå fejl.